Quản lý Ticket

Quản lý Ticket

Nếu không tìm được giải pháp cho vấn đề gặp phải trong mục Thắc mắc thường gặp, Quý khách hãy gửi phiếu hoặc email cho chúng tôi để có được giải đáp nhanh và hiệu quả. Vui lòng chọn phòng ban.


  P.kỹ thuật

Gửi hỗ trợ đến phòng kỹ thuật


  P.Kinh doanh

Gửi ticket yêu cầu đến phòng kinh doanh VINASTAR


  P.Kế toán

Các vấn đề liên quan đến thanh toán, hóa đơn, các giấy tờ liên quan...