New Password Rating: 0%
Lời khuyên cho một password tốt
Sử dụng các chứ cái in hoa và chứ thường
và bao gồm các ký tực đặc biệt như (# $ ! % & etc...)
Chứng Minh Nhân Dân (9-12 số) (Bắt buộc nhập với hình thức cá nhân)
Mã Số Thuế (Bắt buộc nhập với hình thức công ty)

Chọn câu hỏi bảo mật:

Powered by WHMCompleteSolution