EMAIL A - 06GB/1 tài khoản - Gói 05 tài khoản

1,000,000đ/năm
 • Dung lượng 06 GB / 01 User
 • Email Acounts 05
 • Email Forwarders 05
 • Số lượng email gửi/giờ 100
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB

EMAIL B - 06GB/1 tài khoản - Gói 20 tài khoản

245,000đ/tháng
 • Dung lượng 06 GB / 01 User
 • Email Acounts 20
 • Email Forwarders 10
 • Số lượng email gửi/giờ 120
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB

EMAIL D - 06GB/1 tài khoản - Gói 100 tài khoản

625,000đ/tháng
 • Dung lượng 06 GB / 01 User
 • Email Acounts 100
 • Email Forwarders 100
 • Số lượng email gửi/giờ 450
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB

Email dùng thử

 • Dung lượng lưu trữ 500Mb
 • AntiSpam & AntiVirus Có
 • Địa chỉ Email 05