Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra tình trạng tên miền.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
280,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
.net
280,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
.org
280,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.info
300,000đ
1 Year
280,000đ
1 Year
300,000đ
1 Year
.vn
830,000đ
1 Year
480,000đ
1 Year
480,000đ
1 Year
.com.vn
700,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.net.vn
700,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.org.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.info.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.gov.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.edu.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.name.vn
60,000đ
1 Year
30,000đ
1 Year
30,000đ
1 Year
.pro.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.hanoi.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.in
235,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
235,000đ
1 Year
.us
280,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
245,000đ
1 Year
.biz
280,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
235,000đ
1 Year
.asia
360,000đ
1 Year
325,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.name
250,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
225,000đ
1 Year
.tv
610,000đ
1 Year
668,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
.mobi
460,000đ
1 Year
430,000đ
1 Year
450,000đ
1 Year
.pro
360,000đ
1 Year
359,000đ
1 Year
359,000đ
1 Year
.me
610,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
.de
320,000đ
1 Year
320,000đ
1 Year
320,000đ
1 Year
.ws
460,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year

Please choose a category from above.

Mua thêm Web Hosting

Rất nhiều lựa chọn Web Hosting cho bạn

Chúng tôi có nhiều gói phù hợp với ngân sách của bạn.

Xem các gói

Chuyển tên miền về Vinastar

Chuyển ngay tên miền hôm nay để có nhiều ưu đãi!*

Chuyển một tên miền

* Đáp ứng các đuôi tên miền cho bạn

Powered by WHMCompleteSolution