Host Pro 1

336,000đ/yr
 • Disk space 600Mb
 • Bandwidth 25Gb
 • Website 1
 • My SQL 1
 • MSSQL 2012 0
 • Domains 1
 • Subdomain 3
 • Alias/Park Domain 3

Host Pro 2

52,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 2.2GB SSD
 • Băng thông/tháng Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • My SQL 3
 • MSSQL 2012 0
 • Domains 2
 • Subdomain Unlimited
 • Alias/Park Domain Unlimited

Host Pro 3

90,000đ/mo
 • Disk space 2.2Gb
 • Bandwidth Unlimited
 • Addon Domain 01
 • Parked Domains Unlimited
 • Sub Domains Unlimited
 • MySQL Accouts Unlimited
 • FTP Accouts Unlimited
 • Email Accouts 40

Host Pro 4

165,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 3.5 GB SSD
 • Băng thông/tháng Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • My SQL 4
 • MSSQL 2012 4
 • Domain 2
 • Subdomain Unlimited
 • Alias/Park Domain Unlimited

Host Pro 5

136,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 4.5GB SSD
 • Băng thông/tháng Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • My SQL 5
 • MSSQL 2012 5
 • Domains 4
 • Subdomain Unlimited
 • Alias/Park Domain Unlimited

Host Pro 6

320,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 10GB SSD
 • Băng thông/tháng Unlimited
 • FTP Accounts Unlimited
 • My SQL 8
 • MSSQL 2012 8
 • Domains 6
 • Subdomain Unlimited
 • Alias/Park Domain Unlimited